Додайте декілька товарів до Кошика (крім аксесуарів та товарів зі знижкою), та отримайте додаткову знижку: 2 товари - знижка 5%, 3 товари - 10%, 4 товари - 15%  
Додайте декілька товарів до Кошика (крім аксесуарів та товарів зі знижкою), та отримайте додаткову знижку: 2 товари - знижка 5%, 3 товари - 10%, 4 товари - 15%
Відповімо на будь-які запитання!
Telegram
WhatsApp
Viber
Mail
Phone

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти
За цим Договором, одна сторона Продавець, в особі ФОП Корольчук Оксана Миколаївна, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі спільно іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://myharmony.com.ua.
Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://myharmony.com.ua, і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках сайту, приймають умови цього Договору про таке.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://myharmony.com.ua у відповідному розділі кнопки "ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ" означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, що зазначені нижче.
1.2 Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.
1.3 Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку "ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ", яким Покупець надає згоду здійснити купівлю наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.
1.4 Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.


ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
"Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://myharmony.com.ua та застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, який містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://myharmony.com.ua, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.
"Акцепт" - прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщене на Веб-сайті https://myharmony.com.ua/, шляхом додавання його до віртуального кошика та відправлення Замовлення.
"Товар" - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті https://myharmony.com.ua розміщено пропозицію продавця.
"Покупець" - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://myharmony.com.ua/ і мають намір придбати той чи інший Товар.
"Продавець" - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, що є власниками або розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://myharmony.com.ua мають намір його продати.
"Замовлення" - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://myharmony.com.ua заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.
"Законодавство" - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.
"Істотний недолік Товару" - недолік, що унеможливлює або є неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1 Продавець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://myharmony.com.ua, а Покупець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього гроші.
3.2 Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3 Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином чи правочином, або правочином, вчиненим під впливом тиску чи обману.
3.4 Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності до вимог чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
4.1 Продавець зобов'язаний:
виконувати умови цього Договору
виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
передати Покупцеві Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту http://myharmony.com.ua/, оформленим замовленням та умовами цього Договору;
перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі;
у момент оплати товару, надіслати Покупцеві посилання на скачування електронного фіскального чеку в Pdf-форматі. Посилання надсилається на електронну пошту та/або у вигляді смс-повідомлення, використовуючи інформацію, зазначену Покупцем при оформленні замовлення.
4.2 Продавець має право:
в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

2. Політика конфіденційності
Ця політика конфіденційності діє для всього сайту www.myharmony.com.ua (далі - Сайт).
У деяких випадках Компанія "Harmony" може публікувати окремі примітки про конфіденційність для певних розділів Сайту.

Яку ми збираємо інформацію та як її використовуємо.
Нам можуть знадобитися дані таких типів:


 • Під час оформлення замовлення на Сайті користувач вказує прізвище, ім'я, адресу електронної пошти, контактний телефон, адресу доставки товару та погоджується на використання зазначеної інформації, її обробку та зберігання Компанією "Harmony", а також постачальниками та компаніями, що здійснюють доставку замовлення. Ми використовуємо цю інформацію для виконання своїх зобов'язань перед вами.
 • Не вважається порушенням зобов'язань розголошення зазначеної інформації про користувача відповідно до обґрунтованих і застосовних вимог закону. Користувач погоджується на передачу Сайту своїх даних з метою виконання укладених договорів і прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з продажу та доставки Покупцеві товару, а також в рекламних цілях. Згода Покупця виражається в зазначенні ним інформації у відповідних графах при оформленні замовлення. Сайт не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем на Сайті в загальнодоступній формі.
 • Файли cookie - коли ви заходите на наш Сайт, ми відправляємо один або кілька файлів cookie на ваш комп'ютер або інший пристрій. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищувати якість послуг, що надаються: зберігати налаштування користувача, відстежувати характерні для користувачів тенденції, наприклад, найпопулярніші сторінки. Компанія "Harmony", як власник Сайту, також використовує файли cookie з метою реклами, а також здійснює їхню передачу, зокрема транскордонну, щоб керувати оголошеннями на сайтах по всьому Інтернету.
 • Інформація про відвідування - при доступі до нашого Сайту через браузер, додаток або за допомогою будь-якого іншого програмного забезпечення наші сервери автоматично записують і передають з метою виконання укладених договорів певну інформацію. Журнали сервера можуть містити таку інформацію: IP-адресу, тип і мову браузера, дату і час запиту, а також один або кілька файлів cookie, за якими можна визначити ваш браузер або акаунт.
 • Призначені для користувача повідомлення - коли ви надсилаєте нам повідомлення (електронною поштою або в інший спосіб), ми можемо зберігати ці повідомлення для опрацювання запитів, відповіді на запитання та подальшого вдосконалення нашої служби клієнтської підтримки. При надсиланні або отриманні SMS ми можемо збирати та зберігати таку інформацію: номер телефону, назву оператора зв'язку, зміст повідомлення, дату та час передачі. Для зв'язку з вами з питань нашої роботи може використовуватися ваша адреса електронної пошти та номер контактного телефону.
 • Сервіси Компанії "Harmony" на афілійованих сайтах - деякі пропоновані нами товари та послуги пов'язані з іншими сайтами. Особиста інформація, яку ви надаєте таким сайтам, може бути передана від них нам і навпаки для надання цих товарів і послуг. Ми обробляємо інформацію такого роду відповідно до цієї політики конфіденційності.
 • Програмне забезпечення, розроблене третіми особами, яке може використовуватися на Сайті, збирає і обробляє інформацію відповідно до власної політики конфіденційності.
 • Інші сайти - ця політика конфіденційності може бути застосована тільки до Сайту www.myharmony.com.ua. Ми не контролюємо сайти, які використовують інформацію з нашого Сайту або на які ведуть посилання з нашого Сайту. Ці сайти можуть поміщати на ваш комп'ютер власні файли cookie, збирати дані або запитувати у вас особисту інформацію.

Розсилки та інформаційні повідомлення:
При реєстрації на Сайті або заповненні Форми замовлення ви даєте згоду на отримання від нас розсилок рекламно-інформаційного характеру. Зазначені розсилки містять інформацію про майбутні акції, розіграші та інші заходи Сайту.
Ви можете відписатися від розсилки в будь-який момент, перейшовши за відповідним посиланням у листі або написавши в службу підтримки.
Розсилки надходять у вигляді листа на електронну адресу та/або короткого повідомлення (sms) на номер телефону, зазначені вами під час реєстрації або у своєму особистому кабінеті. Рекламно-інформаційні матеріали можуть надаватися у вигляді паперово-поліграфічної та сувенірної продукції, вкладатися в замовлення клієнтів і доставлятися на вказану поштову адресу у вигляді листів і посилок.

Крім цього, інформація, яку ми збираємо, може бути використана в таких цілях:

 • Постачання, підтримка, забезпечення захисту та вдосконалення нашого Сайту;
 • Розробка нових служб;
 • Захист прав, власності Компанії "Harmony" і наших користувачів.
 • Перед використанням інформації в інших цілях, ніж було заявлено при її зборі, ми попросимо у вас дозволу на таке використання. Компанія "Harmony" обробляє особисту інформацію на своїх серверах у різних країнах. У деяких випадках особиста інформація користувачів обробляється за межами країни користувача.
 • Можливості вибору
 • У людей різні погляди на конфіденційність. Кожен користувач усвідомлено приймає рішення щодо надання права Компанії "Harmony" на повне використання своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Кожен користувач може:
 • Переглядати та керувати особистою інформацією, що зберігається в його акаунті за допомогою Особистого кабінету.
 • Заборонити в браузері приймання всіх файлів cookie або налаштувати сповіщення про ці дані. Просимо врахувати, що без файлів cookie деякі служби Компанії "Harmony" можуть працювати не цілком коректно.

Надання доступу до інформації

Ми не розкриваємо особисту інформацію користувачів компаніям, організаціям і приватним особам, не пов'язаним із діяльністю Компанії "Harmony", крім випадків, коли: Користувач надав право Компанії "Harmony" на повне використання своїх персональних даних.
Ми можемо надати відомості про вас компаніям, організаціям або приватним особам, не пов'язаним з "Harmony", з метою виконання укладених договорів і прийнятих Сайтом відповідно до них зобов'язань з продажу та доставки.

Для обробки третіми сторонами
Ми можемо надати персональні дані на обробку нашим дочірнім та афілійованим компаніям, а також іншим довіреним організаціям та особам, відповідно до наших інструкцій, політики конфіденційності та інших вимог безпеки.

На вимогу законодавства
Компанія "Harmony" дотримується вимог Закону України "Про захист персональних даних" та надає доступ до зазначеної користувачами інформації на Сайті, зберігає, використовує, розголошує зазначену інформацію лише у випадках, передбачених законодавством. Зокрема: на запити державних органів, у рамках судового процесу або розслідування, з метою запобігання шахрайству, порушенню закону, а також з метою безпеки та захисту прав Компанії "Harmony". Якщо Компанія "Harmony" ухвалить рішення про реорганізацію або купівлю-продаж частини або всіх своїх активів, ми гарантуємо захист усіх персональних даних у рамках положення про конфіденційність, зазначених користувачами на Сайті.

Компанія не несе відповідальності за достовірність зазначених Користувачем даних на Сайті та їх відповідність документам про ідентифікацію особи.

Захист інформації
Ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб убезпечити Компанію "Harmony" і наших користувачів від несанкціонованих спроб доступу, зміни, розкриття або знищення даних, що зберігаються у нас. До цих заходів належать, зокрема:
 • використання SSL-шифрування в роботі наших служб;
 • постійна перевірка та вдосконалення процесів збору, зберігання й обробки даних і заходів безпеки, включно із заходами щодо забезпечення фізичної безпеки;
 • надання доступу до іншої інформації тільки тим співробітникам, підрядникам і агентам Компанії "Harmony", яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, що виконуються від імені Компанії "Harmony". Невиконання цими особами договірних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності ведуть до санкцій, включаючи звільнення та кримінальне переслідування.
Доступ до особистої інформації та її оновлення
 • Ви завжди маєте доступ до своїх персональних даних на Сайті Компанії "Harmony". Якщо вони вказані невірно, ми завжди можемо їх видалити, якщо тільки їхнє зберігання не вимагається законом або не обумовлено законними діловими цілями. У деяких випадках, отримавши прохання змінити персональні дані, ми можемо попросити користувача підтвердити свою особу та інформацію, яку він хоче отримати, змінити або видалити.
 • Ми можемо відхиляти багаторазово повторювані заявки, а також запити, які потребують великих технічних робіт (наприклад, створити нову систему або значно змінити існуючу), що піддають ризику конфіденційність інших користувачів, а також містять непотрібні пропозиції (наприклад, обробити інформацію на резервних копіях).
 • У всіх випадках, коли ми надаємо доступ до інформації та можливість внести до неї виправлення, ми робимо це безоплатно, якщо тільки це не вимагає від нас незрівнянно більших зусиль.
 • У зв'язку з особливостями роботи низки служб, після видалення з активних серверів інформація може зберігатися протягом обмеженого терміну в наших системах резервного копіювання доти, доки не буде остаточно видалена.
Дотримання вимог
 • Компанія "Harmony" дотримується прийнятих в Україні принципів конфіденційності щодо повідомлення, вибору, передавання, безпеки, цілісності даних і доступу до них.
 • Ми регулярно перевіряємо дотримання цієї політики конфіденційності.
 • Отримавши офіційну скаргу в письмовій формі, ми вважаємо своїм обов'язком зв'язатися з користувачем, який відправив скаргу, з приводу його претензій і вирішити питання або усунути проблему в найкоротші терміни.

Зміна цієї політики конфіденційності
Час від часу наша політика конфіденційності може змінюватися. Однак ми не маємо наміру і не будемо обмежувати права користувачів без їхньої явно вираженої згоди. Усі оновлення політики конфіденційності відображаються на цій сторінці. Якщо ж зміни будуть значними, ми повідомимо вас електронною поштою.

3. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
Інтернет-магазин "Harmony" діє відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів". Обмін і повернення товару відбувається протягом 14 днів з моменту покупки. Днем покупки вважається той день, коли Покупець отримав товар на відділенні Нової Пошти.

При поверненні, Товар необхідно відправити в такому ж вигляді, як Ви його отримали:

 • без ознак використання;
 • у непошкодженій упаковці та всіма комплектуючими.

Поворотний товар оформляється на адресу: м.Львівська обл, смт.Брюховичі, відділення Нової пошти №1 (вул. Незалежності 37). Одержувач: Корольчук Оксана Миколаївна, тел. 095 0843024.

Доставка товару оплачується відправником. Після відправки необхідно повідомити номер ТТН менеджеру магазину за телефоном 095 1234 124.

При поверненні грошових коштів, для оперативності та зручності, гроші повертаються на карту Покупця. При цьому, транспортні витрати понесені магазином на доставку товару вилучаються.

При обміні на іншу дорожчу модель, покупцем оплачується різниця в ціні. При цьому повторна доставка оплачується покупцем.